Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

17/04/2024 - 26/05/2024
14:00 - 18:00

Voeg toe aan je agenda ↓

Discovering Paulo de Cantos

Discovering Paulo de Cantos

19.04 – 26.05.2024
Opening: 19.04.2024 – 20:00

CONVENT – Space for Contemporary Art
Tennisbaanstraat 74, 9000 Gent
Open: Vrijdag & Zondag, 14:00-18:00

Paulo de Cantos (Portugal, 1892-1979), een uitgever, bibliofiel, docent en amateur typograaf die tussen 1920 en 1960 een veertigtal boeken schreef, ontwierp en publiceerde, neemt een bijzondere plaats in in het proces van artistieke modernisering in Portugal. Deze tentoonstelling presenteert de in eigen beheer uitgegeven werken van Cantos aan de hand van de verhalen over zijn (her)ontdekking door de Portugese grafisch ontwerpstudio, barbara says.

Het boek “A Cantos Compendium” zal te koop zijn tijdens de tentoonstelling.

Organisatie: Michaël Bussaer, Inge Ketelers, barbara says, Convent
Met de steun van: LUCA School of Arts – Sint-Lucas, Gent

***

Discovering Paulo de Cantos

19.04 – 26.05.2024
Opening: 19.04.2024 – 8 p.m.

CONVENT – Space for Contemporary Art
Tennisbaanstraat 74, 9000 Ghent
Open: Friday & Sunday, 2-6 p.m.

Paulo de Cantos (Portugal, 1892-1979) a publisher, bibliophile, educator, and amateur typographer who wrote, designed, and published around forty titles between 1920 and 1960 occupies a particular place in the process of artistic modernisation in Portugal. This exhibition presents the viewer with Cantos’ self-published work through the narratives of his (re)discovery by the Portuguese graphic design studio barbara says.

The book “A Cantos Compendium” will be for sale during the exhibition.

Organised by: Michaël Bussaer, Inge Ketelers, barbara says, Convent
With the support of: LUCA School of Arts – Sint-Lucas, Ghent