Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

07/12/2023 - 21/12/2023
16:00 - 19:00

Voeg toe aan je agenda ↓

Data Imagination, seminar & exhibition

PhD seminar & exhibition

Organised by the “Art, Philosophy and Technology” research cluster of the research unit Image

DATA IMAGINATION 

How to see, talk, fantasize and collaborate with AI?
Apart from a technical and scientific focus on the development of AI, there is also the human experience of it. We interact with technology, whether we understand it or not. Nowadays AI affects the human condition in all its dimensions. Therefore, it is important to reflect on the technological relations we are taking part in. Should we merely adapt ourselves to the newly developed technological features or can we also turn them into something personal or positive? How can we design that which is designing us? Artists and designers, experts in experience and expression, might offer models enabling people to reposition themselves facing AI. So as to address this issue the PhD seminar and exhibition will bring some concrete cases to the fore in which human activities like seeing, talking, fantasizing, and collaborating are reviewed considering the presence of AI.

PhD seminar 

Thursday, 7 December 

At campus Sint-Lucas Ghent, Alexianenplein 1 

Venue: D309 

Time: 10.00 – 15.00

Please register to attend the seminar live on campus:  https://icts.kuleuven.be/apps/onebutton/registrations/243216

If you like to attend the seminar online, you don’t need to register. You can find the details of the online link below.

Programme:

10.00   REGISTRATION

10.30   Welcome and opening words

Tom Van Imschoot, head of research unit Image

10.40   Introduction to the seminar, Data Existentialism, part 1

Frank Maet, researcher in philosophy of art and technology

11.00   Im/possible colours

Rosa Menkman, artist, and researcher of resolutions

12.00   From Representation to Simulation: Post-Orthographic Images in Architecture.

Corneel Cannaerts, designer, architect and researcher, specialized in computational design, digital fabrication and creative coding

12.30   LUNCH

13.30   Probabilistic Representations: From image-to-text to text-to-image

Birk Weiberg, art and media scholar

14.15   Presentation of the collaborative research project with EAVISE (Embedded and Artifically intelligent VISion Engineering)

Vincent Thornhill, Designer & PhD-researcher in the arts & Wiebe Van Ranst, AI-engineer

14.45   Closing remarks

Frank Maet

 

***

To attend online (no registration required) 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 313 453 162 240Passcode: 7J7VWT

Download Teams | Join on the web

Learn More | Help | Meeting options

 

***

DATA IMAGINATION 

How to see, talk, fantasize and collaborate with AI?

EXHIBITION

December 7 

17.30 – 19.00 Opening of the exhibition  

Campus Sint-Lucas Ghent, Alexianenplein 2

Venue: exhibition space the Carré & C15

Featuring work by the following artists, art & design researchers, and AI engineers:

Corneel Cannaerts, Michiel Helbig, Kasper Jordaens, Rosa Menkman, Nicolas Provost, Veronika Romhány, Vincent Thornhill, Wiebe Van Ranst

Exhibition will be open from Friday, December 8 till Thursday, December 21

Every weekday, from 16.00 till 19.00