Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

13/10/2016
10:00 - 12:00

Voeg toe aan je agenda ↓

De beeldende zijde van scherm leren: een MOOC om te denken met ogen en handen

Vanuit een toenemende digitalisering, globalisering en internationalisering is de urgentie hoog om naar nieuwe kwaliteitsvolle onderwijsvormen te zoeken in het hoger onderwijs1. Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn nieuwe onderwijsvormen die recentelijk een grote media belangstelling kennen en die een nieuwe vormgeving van hoger/universitair onderwijs mogelijk maken. MOOCs zijn er op gericht zoveel mogelijk iedereen te laten leren wat men wil en wanneer, onafhankelijk van instituut of locatie.  Het voordeel is dat ze toelaten internationale samenwerkingen aan te gaan, grensverleggende discussies te voeren en van Peer 2 Peer learning een realiteit te maken .
Wat echter opvalt is dat ontwerpers van MOOCs doorgaans vertrekken van de onuitgesproken veronderstelling dat onderwijs te maken heeft met kennisdeling en dat leren snel en efficiënt moet zijn. Ons uitgangspunt is dat naast het nastreven van vooraf vastgelegde leerresultaten, en het volgen van een voor gestructureerd pad in functie daarvan, het in het kunstonderwijs ook gaat om de vormende ervaring van blootstelling en blootgesteld worden met aspecten van verbeelding, aandacht en materialiteit. Het gaat erom gevoelig te worden voor de grenzen van datgene wat er kan gezegd, gedacht, gehoord, gezien, gedaan worden. Nu zijn het precies deze ervaringen die meestal ontbreken in een MOOC (en scherm-leren) waardoor het kunstonderwijs voor de bijkomende uitdaging staat om van het scherm een beeld te maken dat aanspreekt en (aan)raakt: een beeld dat doet denken met ogen en handen: b(eeldende)MOOC.

  • Projectmedewerkers: Nancy Vansieleghem (LUCA, OE Image), Marc De Blieck (LUCA, OE Image), Teis De Greve (LUCA), Steven Devleminck (LUCA, OE Intermedia), Roel Kerkhofs (LUCA, OE Image),  Didier Deschrijver (LUCA), Thomas Storme (LUCA), Kris Cardinaels (KHLim), Jan Masschelein (KU Leuven, Labo voor Educatie en Samenleving) en Maarten Simons (KU Leuven, Labo voor Educatie en Samenleving)
  • Looptijd: 1 oktober 2014- 30 september 2016

Meer info: www.bMOOC.be