Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

 • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
 • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
 • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
 • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
 • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
 • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

18/10/2019
13:30 - 17:30

Voeg toe aan je agenda ↓

De Grote Lezingen

Minima Docta, Shapeshifters, AZ-lezingen, Topics van de Muziekgeschiedenis … stuk voor stuk lezingenreeksen die onze studenten tot ver na hun afstuderen blijven interesseren en inspireren. Tijdens de Showcase leer je twee van deze lezingenreeksen kennen via korte interventies.

13u30 MINIMA DOCTA PLUS: Twee sterke LUCA-ateliers: Het atelier Illustratie van Sint-Lucas Gent en & het atelier Beeldverhaal van Sint-Lukas Brussel

Onlangs verscheen er in het tijdschrift Ons Erfdeel een artikel over het debuut van vier jonge, getalenteerde stripauteurs Lukas Verstraete, Thijs Desmedt, Phaedra Derhore en Yannick Pelegrin. Vier oud-studenten van LUCA School of Art. De eerste twee uit het atelier illustratie van Sint-Lucas in Gent, de laatste twee uit het atelier beeldverhaal van Sint-Lukas in Brussel.  Naar aanleiding van de LUCA Show Case nodigen we dan ook graag docenten uit beide ateliers uit om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop je zo’n atelier runt, wat de bijdrage kan zijn van een docent aan de ontwikkeling van talent en of er inderdaad sprake is van een sterke Gentse school, met nadruk of het grafische en een sterke Brusselse school, met nadruk op het scenario.

 • Gasten: Goele Dewanckel, Eva Cardon, Judith Van Istendael (allen nog onder voorbehoud)
 • Moderator: Jeroen Laureyns
 • Plaats: Cultuurcentrum C-mine Genk
 • 13u30 – 14u15

15u00 AZ LEZINGEN PLUS – Hybrid Landscapes

Hoe gaan we om met de beeldvorming van een landschap? Van oudsher creëerden de fotografie en schilderkunst een ‘oerbeeld’, waar weides, bomen, bergen of een meer de protagonisten waren. Nu die archetypes ook digitaal en virtueel worden afgebeeld, verliezen we de voeling met de echte natuur. Hoe voelt het om daar te zijn? Wat ruik je? Die behoefte naar tastbare materialen zet kunstenaars aan tot nadenken over echtheid: natuurlijk of kunstmatig, materialiteit of digitaal.

 • Gasten: Patricia Domingues, Ronald Clays en Stefan Peters
 • 15u00 – 15u35

15.30 MINIMA DOCTA PLUS – DOCUMENTAIRE – MATANGI / MAYA /M.I.A.

 • Steve Loveridge, USA/UK/Sri Lanka, 2018, 90 min.

“Ik sterf nog liever dan deze film af te werken.” Vijf jaar geleden was Steve Loveridge onvermurwbaar: de documentaire over zangeres M.I.A. (‘Paper Planes’) waaraan hij in 2011 begonnen was mocht verticaal geklasseerd worden. Gelukkig heeft hij geen woord gehouden: ‘Matangi/Maya/M.I.A.’ biedt een unieke kijk in het hart en het hoofd van de muzikant. Het helpt dat Loveridge haar al twintig jaar kent en dat hij de film bij elkaar gepuzzeld heeft uit 700 (!) uur beeldmateriaal. Een flink deel daarvan werd vastgelegd door M.I.A. zelf of een van haar familieleden. Toch is dit allesbehalve een hagiografie en heeft M.I.A. de docu al publiekelijk bekritiseerd. Het tegendeel zou pas echt verbaasd hebben, want deze dochter van een Tamil-revolutionair is een geboren dwarsligger, zoals blijkt uit ‘Matangi/Maya/M.I.A.’. (C.V.)