Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

08/08/2021 - 24/10/2021
 

Voeg toe aan je agenda ↓

Door het doek het schilderij, een zoektocht naar de meester

Een project met LUCA School of Arts & Claessens Canvas

Het atelier Schilderkunst van de campus St-Lucas Gent gaat in dialoog met het werk van Roger Raveel. Zowel studenten en docenten zullen het oeuvre van de meester in beweging zetten aan de hand van motieven, verhalen en details die vandaag hun aandacht vasthouden. Claessens Canvas leverde 100 vierkante meter schildersdoek van het type 120, het doek waarop Roger Raveel zelf ook werkte. Wim Lambrecht en Robin Vermeersch stellen de tentoonstelling samen in de oude vleugel van het museum.

Deelnemende kunstenaars:
Leyla Aydoslu, Audrey Braunshausen, Willem Cole, Louise Cremers, Charlotte Dams, Paulien Decat, Renske Decuyper, Thomas Decuyper, Emma de Jaegher, Renee Delcourt, Palatine Demoen, Michiel Deneckere, Robbe De Pestel, Valerie Desmedt, Emile Desweemer, Leila Feys, Marte Focke, Ritsart Gobyn, Noah Haeck, Bert Huyghe, Coralie Laudelout, Ralph Leeten, Kaat Lens, Anastasia Lokhmatova, Margo Magniette, Lize Maeckelberg, Nette Mortelmans, Kaat Michielsen, Aaron Millau, Leonie Roscam, Chiara Sap, Skye Scheerlinck, Manon Soetens, Ine Van den Berge, Nele Vandenberghe, Elena Vandenbroucke, Alexandra Van Den Daele, Wout Vandevenne, Ellen Vandeputte, Balder Van Der Elst, Annelies van Damme, Igor van Herzeele, Merel Vanhoutte, Valerie Vehent, Sam Verhé, Patrick Verlaak, Robin Vermeersch, Fran Vienne, Lisa Vlaemminck