Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

26/10/2017
 

Voeg toe aan je agenda ↓

Drawing is Thinking – Thinking is Moving

Het internationale symposium Drawing is Thinking – Thinking is Moving zoomt in op de rol van de tekening in de genese van beelden. Verschillende sprekers zullen vanuit diverse invalshoeken de relevantie, draagwijdte en betekenis van de vaak gemaakte analogie tussen tekenen en denken in vraag stellen. Met aandacht voor de tekening als intuïtieve beweging, de diversiteit van het tekenen als denkproces en de rol van de tekening in de artistieke ontwikkeling stelt Drawing is Thinking – Thinking is Moving een reeks inzichten ter discussie voor aan het publiek.
Deelname aan de conferentie is gratis, maar vooraf registreren is verplicht.
Symposium Drawing is Thinking, Thinking is Moving

Programma:

8:30 – 9:15: Onthaal koffie

9:15 – 9:30: Intro: Ronny Delrue (organisator), Bart Geerts (vice-decaan Artistieke Werking en Internationalisering), Wim Lambrecht (opleidingshoofd Beeldende Kunsten campus Sint-Lucas Gent) en Frits de Coninck (moderator)
9:30 – 10:00: Nanette Kraaikamp (curator Drawing Centre Diepenheim, Ned.)
10:00 – 10:30: Mithu Sen (artist, New Delhi, India)
10:30 – 11:00: Wendy Wiertz (onderzoeksgroep Kunstwetenschappen KU Leuven)

11:00 – 11:30: pauze

11:30 – 12:00: Loek Grootjans (beeldend kunstenaar, filosoof, auteur, curator) Ned.
12:00 – 12:30: Louise Osieka (dir. CIAP, Kunstverein voor Actuele Kunst te Hasselt)

12:30 – 14:00: Pauze

14:00 – 14:30: Mark Sadler (artist, art critic Frieze magazine) Glasgow/Berlin
14:30 – 15:00: Bart Geerts & Nancy Vansieleghem
15:00 – 15:30: Mary Doyle (dir. Drawing Room London)

15:30 – 16:00: pauze

16:00 -16:30: Salam Atta Sabri (visual artist Iraq)
16:30 – 17:00: Philippe Van Cauteren (art. dir. SMAK, Gent)
17:00 – 17:30 Samenvatting – Frits de Coninck

17:30: receptie

Organisatie
Het symposium wordt georganiseerd door Ronny Delrue en Bart Geerts (LUCA School of Arts) als onderdeel van het OPaK onderzoeksproject Drawing is Thinking – Thinking is Moving, in samenwerking met CIAP (www.ciap.be) en SMAK (www.smak.be). Het symposium is onderdeel van het programma van LUX, de LUCA Showcase 2017.