Visie

De vierjarige academische opleiding Beeldende kunsten op de campus Sint-Lucas Gent wordt gekenschetst door het samengaan van kunst- en ontwerppraktijken uit verschillende disciplines. De nadruk ligt op je auteurschap en persoonlijk engagement. Centraal in de opleiding staat het fundamentele onderzoek naar het beeld en naar de beeldende praktijk. Dit artistieke onderzoek wordt getoetst aan academische maatstaven eigen aan de kunsten, en gestut door een sterk aandeel theorie in het curriculum. Tijdens je studie weet je je gesteund door sterk betrokken docenten: actieve kunstenaars, ontwerpers en theoretici, allen experten in hun vakgebied. Een cultuur van grote openheid maakt van de opleiding een vrijplaats waar je jezelf kunt realiseren.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Fotografie, Mixed Media, Beeldhouwkunst, Keramiek & Glaskunst (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Annelies Monseré

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld. NULNULTWEE is een ruime, multifunctionele toonplek aan de binnentuin van de Residentie (lokaal D 002). Tijdens de lesweken is daar bijna elke donderdagavond nieuw werk van studenten te zien, onder de noemer S.H.O.T.s (‘Shit Happens on Thursdays’).

Het kleine lokaal aan de ingang van het Hoofdgebouw (Alexianenplein 2) is de toonplek PORTIER, gerund door masterstudenten. Iets verder in het gebouw bevindt zich de Carré (lokaal C 02). Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Tot slot is er de Beeldentuin met de Sokkel, een klein, overdekt openluchtplatform voor studenten.

26/10/2017
 

Voeg toe aan je agenda ↓

Drawing is Thinking – Thinking is Moving

Het internationale symposium Drawing is Thinking – Thinking is Moving zoomt in op de rol van de tekening in de genese van beelden. Verschillende sprekers zullen vanuit diverse invalshoeken de relevantie, draagwijdte en betekenis van de vaak gemaakte analogie tussen tekenen en denken in vraag stellen. Met aandacht voor de tekening als intuïtieve beweging, de diversiteit van het tekenen als denkproces en de rol van de tekening in de artistieke ontwikkeling stelt Drawing is Thinking – Thinking is Moving een reeks inzichten ter discussie voor aan het publiek.
Deelname aan de conferentie is gratis, maar vooraf registreren is verplicht.
Symposium Drawing is Thinking, Thinking is Moving

Programma:

8:30 – 9:15: Onthaal koffie

9:15 – 9:30: Intro: Ronny Delrue (organisator), Bart Geerts (vice-decaan Artistieke Werking en Internationalisering), Wim Lambrecht (opleidingshoofd Beeldende Kunsten campus Sint-Lucas Gent) en Frits de Coninck (moderator)
9:30 – 10:00: Nanette Kraaikamp (curator Drawing Centre Diepenheim, Ned.)
10:00 – 10:30: Mithu Sen (artist, New Delhi, India)
10:30 – 11:00: Wendy Wiertz (onderzoeksgroep Kunstwetenschappen KU Leuven)

11:00 – 11:30: pauze

11:30 – 12:00: Loek Grootjans (beeldend kunstenaar, filosoof, auteur, curator) Ned.
12:00 – 12:30: Louise Osieka (dir. CIAP, Kunstverein voor Actuele Kunst te Hasselt)

12:30 – 14:00: Pauze

14:00 – 14:30: Mark Sadler (artist, art critic Frieze magazine) Glasgow/Berlin
14:30 – 15:00: Bart Geerts & Nancy Vansieleghem
15:00 – 15:30: Mary Doyle (dir. Drawing Room London)

15:30 – 16:00: pauze

16:00 -16:30: Salam Atta Sabri (visual artist Iraq)
16:30 – 17:00: Philippe Van Cauteren (art. dir. SMAK, Gent)
17:00 – 17:30 Samenvatting – Frits de Coninck

17:30: receptie

Organisatie
Het symposium wordt georganiseerd door Ronny Delrue en Bart Geerts (LUCA School of Arts) als onderdeel van het OPaK onderzoeksproject Drawing is Thinking – Thinking is Moving, in samenwerking met CIAP (www.ciap.be) en SMAK (www.smak.be). Het symposium is onderdeel van het programma van LUX, de LUCA Showcase 2017.