Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

21/10/2022 - 04/12/2022
 

Voeg toe aan je agenda ↓

Faces of Water – Art meets Awareness

Vier geëngageerde mediakunstenaars tonen in het Bozar Lab nieuwe werken waarbij ze experimenteren met diverse digitale technologieën, zoals artificiële intelligentie, 3D-printing en datavisualisatie. Deze kunstwerken zijn het resultaat van één jaar durende uitwisselingen in het kader van het Europese STARTS4Water programma met ICT experts, ingenieurs, filosofen en ondernemers (waaronder ook Vlaamse bedrijven), waarmee ze hebben samengewerkt rond het actuele thema van water. Hoe kunnen we in de toekomst duurzamer met water omgaan? En hoe kan de samenwerking tussen kunstenaars, onderzoekers en industrie de uitdagingen waarvoor we staan in dit domein tastbaar maken voor het grote publiek?

We staan wereldwijd voor ongeziene uitdagingen. In de komende 100 jaar zal de oceaan meer veranderen dan in de afgelopen 50 miljoen jaar. Gletsjers smelten, de zeewaterspiegel stijgt drastisch en via de industrie vloeien er voortdurend schadelijke stoffen in onze stromen. Water is leven. Het menselijk lichaam bestaat niet alleen voor 60 procent uit water, het is ook essentieel voor de productie van voedsel, kleding, computers, het verplaatsen van onze afvalstroom en het gezond houden van het milieu. En toch hebben we geen duurzame benadering voor deze grondstof. Hoe kunnen we de verschillende waarden van water heroverwegen, niet enkel de utilitaire waarde, maar ook de humanistische, morele, emotionele, esthetische en ethische waarden?

Met de tentoonstelling Faces of Water zoomt Bozar in op het onderzoek en de artistieke creaties van vier kunstenaars: Theresa Schubert (DE), Joshua G. Stein (US), Anna Ridler (UK) en Haseeb Ahmed (US/BE). In hun onderzoek rond regiospecifieke uitdagingen zoals vervuilde waterwegen, de impact van smeltende gletsjers en de historische, economische visies omtrent de waarde van water stond het gebruik van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie, 3D-printing en datavisualisatie centraal. Deze residenties, waarvan er twee in België plaatsvonden, werden gecoördineerd door LUCA School of Arts (BE), Gluon (BE) en Cittadellarte – Fondazione Pistoletto (IT). Zij ondersteunden het creatief proces door middel van samenwerkingen met onderzoeksinstituten en bedrijven.

De tentoonstelling werd gecureerd door Sofie Crabbé (BE, schrijver, curator, gastprofessor bij LUCA School of Arts en KASK).