Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

19/10/2023
09:00 - 18:00

Voeg toe aan je agenda ↓

From Here To There

From Here To There is an engaging seminar and exhibition that delves into the world of artists’ books, exploring their storytelling potential and the unique relationship they establish with the exhibition space. In the seminar we shift our focus to the concept of space, contemplating questions such as the spatial presence of a comic book on a bookshelf or within a gallery. Can a graphic novel coexist spatially with other art forms like performance or installation?

We will explore these questions with the books of artists Maya Strobbe and José Quintanar. Both artists will give a lecture about their work in the afternoon.

Cancellation: Two Peasants Looking Up, a performance by Senne Vanderschelde and Jef Van Der Brught was planned to close the day, but due to illness it has unfortunately been cancelled.

From Here To There is a project initiated by Gabriël Molist Sancho, researcher at LUCA School of Arts.

Schedule:
9 am – 9 pm – Exhibition by Maya Strobbe and José Quintanar at De Carré
4.30 pm – 6 pm – Lectures by Maya Strobbe and José Quintanar at Auditorium 2

 


 

Nederlands

From Here To There – aanstaande donderdag 19 oktober in de Carré, LUCA campus Gent.

From Here To There is een seminarie en tentoonstelling die focust op het kunstenaarsboek, storytelling en de unieke relatie tussen het kunstenaarsboek en de tentoonstellingsruimte. Het seminarie werpt een licht op het concept ruimte, waarbij er onder andere vragen worden gesteld naar de ruimtelijke aanwezigheid van een stripboek op een boekenplank of in een galerie. Kan een stripverhaal ruimtelijk bestaan naast andere kunstvormen zoals performance of installatie?

Deze vragen worden onderzocht aan de hand van boeken van kunstenaars Maya Strobbe en José Quintanar. Beide kunstenaars geven in de namiddag een lezing over hun werk.

Annulering: Two Peasants Looking Up, een performance van Senne Vandenschelde en Jef Van Der Brught zal de dag niet langer afsluiten. Deze performance is geannuleerd door ziekte.

From Here To There is een project geïnitieerd door Gabriël Molist Sancho, onderzoeker aan LUCA.

Timing:

09:00 – 21:00 – Tentoonstelling Maya Strobbe en José Quintanar in De Carré
16:30 – 18:00 – Lezingen door Maya Strobbe en José Quintanar in Auditorium 2