Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

30/06/2018 - 01/07/2018
11:00 - 22:00

Voeg toe aan je agenda ↓

LUCA Graduation Show 2018

In de periode van 20 tot 26 juni zijn enkele jurypresentaties van masterstudenten publiek te bezichtigen, op verschillende plaatsen in Gent, Aalst, Lokeren en Sint-Niklaas.

GENT

PENTA
Alina De Pelseneer, Lisa Roggeband, Simon Rymenants, Kimberly Vanderbeken, Paulien Wellens

Geitstraat 92, 9000 Gent
vrijdag 22 juni, 19.30 – 00.00 u. (opening)
zaterdag 23 juni, 14 – 20 u.
zondag 24 juni, 10 – 14 u.

NO EMPTY SPACE – MASTERS TEXTIELONTWERP
Julie Charon, Eline De Letter, Emma De Meulenaer, Lisa De Windt, Thaïs Dupont, Anne-Laure Kempeneers, Juliane Schreiber, Marianne Winten

Jan Colle Galerij
Jakob Van Caeneghemstraat 16, 9000 Gent
zaterdag 23 juni, 17 – 22 u.
zondag 24 juni, 11 – 18 u.

A STONE IS A ROCK IS A BOULDER IS A PEBBLE
Gustave Demoen, Mona Schietekat

Sint-Pieterskapel
Sint-Kwintensberg 84, 9000 Gent
woensdag 20 juni, 14 – 22 u.

THE HANGING GARDENS OF ORNAMENTOPIA
Jolien Cornelis

De Cultuurloft
Tentoonstellingslaan 147, 9000 Gent
vrijdag 22 juni, 19.30 – 22 u. (opening)
zaterdag 23 juni, 14 – 20 u.
zondag 24 juni, 11 – 16 u.
maandag 25 en dinsdag 26 juni, 14 – 19 u.

BETWIXT AND BETWEEN
Julien De Fauw

Kolder
Dampoortstraat 26, 9000 Gent
vrijdag 22 juni, 18 – 22 u. (opening)
zaterdag 23 en zondag 24 juni, 14 – 18 u.

AALST

DA CAPO AL FINE
Milou Abel, Toon Boeckmans, Lori Claeys, Diederike De Koeijer, Pieter Rosseel,
Jens Van den Eynde, Lisa Van Steenkiste, Dido Woelders

Netwerk
Houtkaai 15, 9300 Aalst
zaterdag 23 juni, 14 – 22 u.
zondag 24 juni, 14 – 18 u.

LOKEREN

DOING THE LAUNDRY
Pieter Chanterie, Elvira De Pelsmacker,
Kapinga Josephine Muela Kabeya, Jef Scheirlinckx, Karel Segers, Alexander Verkens

Kunstencentrum De Wasserij
Zand 26, 9160 Lokeren
donderdag 21 juni, 18 – 22 u. (opening)
vrijdag 22 juni, 14 – 17 u.

SINT-NIKLAAS

THESE RESOURCES ARE RENEWABLE
Deveny Faruque, Yonas Seyoum

WARP
Apostelstraat 20, 9100 Sint-Niklaas
vrijdag 22 juni, 18 – 22 u. (opening)
zaterdag 23 en zondag 24 juni, 14 – 17 u.

 


Op 30 juni en 1 juli exposeren alle masters afstudeerwerk tijdens de Graduation Show, op de campus Sint-Lucas Gent.

GRADUATION SHOW

Campus Sint-Lucas
Gent Alexianenplein 1&2
9000 Gent
zaterdag 30 juni, 11 – 19 u.
zondag 1 juli, 11 – 22 u.