Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

19/11/2016
20:00

Voeg toe aan je agenda ↓

Masterscriptie van Lara Jakoba Breine vertaald naar boek

Met het boek “Arnaud is een kunstenaar met het downsyndroom, Lara een kunstenaar met een knieprobleem” kon Lara Jakoba Breine een mooi vervolg creëren op de masterscriptie die ze schreef tijdens haar opleiding Beeldende Kunsten aan LUCA campus Sint-Lucas Gent. Het boek werd vormgegeven door oud-student Olivier Smets en uitgegeven door vzw Wit.h en de Grafische Cel van LUCA School of Arts. De publicatie wordt voorgesteld op zaterdag 19 november in Wit.h vzw in Kortrijk tijdens de vernissage van de solotentoonstelling “Ik respecteer u” van Arnaud Rogard.

“Ik koos ervoor om een jaar lang een-op-een te werken met een kunstenaar met een beperking. Arnaud Rogard is 38 jaar oud en hij heeft het downsyndroom. Samen tekenden we, onderzochten werk van andere kunstenaars en bezochten musea. In onze samenwerking streefde ik naar een balans, een wederkerige verhouding. De samenwerking was een groeiproces en een zoektocht. Ik heb er echt van genoten. De ervaring heeft mijn kijk op de artistieke wereld en mijn eigen werk volledig veranderd.

Door heel aandachtig ons proces te doorlopen stootte ik op vragen die voor mezelf soms moeilijk te beantwoorden waren. Outsider Art: wat houdt dat precies in? Valt het werk van Arnaud hieronder? Waarom gebruiken wij deze term? Is dit waardevol voor de carrière van Arnaud als kunstenaar? Ook de noemer sociaal-artistiek bekijk ik van dichtbij en pas deze toe op de samenwerking tussen Arnaud en mij. Hoe realiseer je een goede samenwerking? Welke rollen moet ik allemaal opnemen? Eenvoudige vragen die voor twijfel zorgden.

Tijdens onze samenwerking documenteerde ik alles zorgvuldig en schreef alles neer in een logboek dat later resulteerde in dit boek. Met het boek wil ik heel graag mijn ware passie delen voor samenwerking met kunstenaars met een verstandelijke beperking.” (Lara Jakoba Breine)

Praktische info vernissage en boekvoorstelling 

  • Locatie: Wit.h, Overleiestraat 1, 8500 Kortrijk.
  • Tijdstip: zaterdag 19 november 2016 om 20 uur
  • Programma: Els Vermeersch (inleiding), Sarah Bostoen (performance), Jan Populaire (trompet) en Julie Delrue (leest voor uit boek)

Expo

De tentoonstelling loopt tot en met zondag 27 november, elke dag van 14 tot 18 uur.