Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

26/02/2024 - 07/03/2024
17:00 - 18:00

Voeg toe aan je agenda ↓

OCCHIO SEGRETO

OCCHIO SEGRETO (illustratie 3BA – work in progress)
Een internationaal project gebaseerd op Italiaanse pulpstrips.

28.02 – 07.03.2024
Open 17-18 uur
Gesloten tijdens het weekend
Finnisage: 07.03, 17-21 uur

De grafische vrijheid en expliciete vertelstijl van Italiaanse pulpstrips uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, vormen de basis van een beeldend avontuur. Aan de hand van titels van de beeldromans, schrijven studenten synopsissen die de inspiratie vormen voor coverbeelden die ze van 28 februari tot 6 maart in de Carré maken. Op 7 maart presenteren ze de resultaten aan het publiek. Bij deze covers zullen ze later scenario’s schrijven en tekenen binnen een internationale samenwerking tussen de afdelingen illustratie en beeldverhaal:
– HEAR, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg
– ABABO, Accademia di Belle Arti, Bologna
– LUCA School of Arts, Gent

(…) Een belangrijk hoofdstuk in de Italiaanse stripgeschiedenis is in de jaren ‘60 geschreven. Strips zijn goedkoop en dus te lezen voor een groot deel van de bevolking. Zo slagen stripverhalen erin om sociale conventies te weerspiegelen én te beïnvloeden. De populariteit van het ‘noir’-stripverhaal en de erotische strip is allesbehalve vanzelfsprekend in een streng katholiek land. Stripmakers zetten aan de hand van criminaliteit en seks een symbolische aanval in op de pijlers van de burgerlijke maatschappij. (…)*

*Bron: Giovanni Russo, ‘Eigenzinnig strip-exportland Italië’ – vertaling: Sonia Fontana, in: Stripgids nr. 6, 6 oktober 2019