Visie

De vierjarige academische opleiding Beeldende kunsten op de campus Sint-Lucas Gent wordt gekenschetst door het samengaan van kunst- en ontwerppraktijken uit verschillende disciplines. De nadruk ligt op je auteurschap en persoonlijk engagement. Centraal in de opleiding staat het fundamentele onderzoek naar het beeld en naar de beeldende praktijk. Dit artistieke onderzoek wordt getoetst aan academische maatstaven eigen aan de kunsten, en gestut door een sterk aandeel theorie in het curriculum. Tijdens je studie weet je je gesteund door sterk betrokken docenten: actieve kunstenaars, ontwerpers en theoretici, allen experten in hun vakgebied. Een cultuur van grote openheid maakt van de opleiding een vrijplaats waar je jezelf kunt realiseren.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Fotografie, Mixed Media, Beeldhouwkunst, Keramiek & Glaskunst (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Annelies Monseré

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld. NULNULTWEE is een ruime, multifunctionele toonplek aan de binnentuin van de Residentie (lokaal D 002). Tijdens de lesweken is daar bijna elke donderdagavond nieuw werk van studenten te zien, onder de noemer S.H.O.T.s (‘Shit Happens on Thursdays’).

Het kleine lokaal aan de ingang van het Hoofdgebouw (Alexianenplein 2) is de toonplek PORTIER, gerund door masterstudenten. Iets verder in het gebouw bevindt zich de Carré (lokaal C 02). Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Tot slot is er de Beeldentuin met de Sokkel, een klein, overdekt openluchtplatform voor studenten.

20/10/2017
20:00 - 23:00

Voeg toe aan je agenda ↓

Opening: RE-EXHIBITING MUSEUM OF MOVING PRACTICE

De Fabriek te Eindhoven met 019 en de afdeling Textiel van LUCA School of Arts en dat n.a.v. Dutch Design Week.
Meer dan warm welkom!

During the DDW’17, artist-run project-space 019 will close its doors at the current location in Ghent and move its entire operation to Eindhoven. It’s time for experimentation, a repetition, an exercise. More specifically, an exercise in moving.

The building that currently houses 019 will get a different destination someday and the organisation will eventually move. In preparation for this moment, 019 is executing a sequence of acts of moving, starting from the summer of 2017.

The Museum Of Moving Practice (MOMP) originally occupied a wing of the Design Museum in the historical centre of Ghent. During this four-month period the building on the outskirts of town that 019 temporarily moved away from was literally sealed shut.

In MOMP, 019 compiled its own programme that explores the artistic potential in and around the 18th-century style rooms, both indoors and in public spaces around the museum. In short,
Design Museum Gent had guests, however, the distribution of the role of host and guest remained undefined. The museum was occupied by hospitable occupants: 019 in turn invited different artists to create and present work, among them: the masters Textile Design from LUCA School of Arts. In doing so, a diverse collective contributed to a new temporary platform: 019 — Museum of Moving Practice.

Thereafter, LUCA School of Arts invited 019 to extend the traveling nature of their moving museum at De Fabriek, Eindhoven, during the Dutch Design Week ’17.

The project at De Fabriek functions as a retake of these past exhibitions, an experiment in re-exhibiting. Where previous shown works are presented as props in a new autonomous installation that balances on the thin line between presentation and representation.

With props by: 019 (BE), Action (NL), Lisa Baerschneider (DE), Ben Thorp Brown (US), Stijn Cole (BE), Common Room (US/BE), Lydia Debeer (BE), Fien De Causmaecker (BE), Michiel De Cleene (BE), Theo De Meyer & Arthur Dekker (BE), Filip Dujardin (BE), Rosaline Fiems (BE), Ilke Gers (NZ), Olivier Goethals (BE), Manor Grunewald (BE), Fie Malem (BE), Karel Martens (NL), Ine Meganck (BE), Quenton Miller (AU), Daphne Mulder (BE), Mathew Kneebone (AU), Moritz Kung (ES), Charlotte Stuby (CH), Derek Sullivan (CAN), Laura Van Biervliet (BE)

Re-Exhibiting Museum Of Moving Practice is a project by: Tim Bryon, Bieke Criel, Michiel De Cleene, De Fabriek Eindhoven, Design Museum Gent, Olivier Goethals, Valentijn Goethals, Tomas Lootens, Jens Wijnendaele & all the Masters Textile at LUCA School Of Arts

Opening Friday 20 Oct. 19h — 22h. Speech by Wim Lambrecht at 20h
Conversations — Research Projects Masters Textile Design LUCA School of Arts Wednesday 25 Oct. 19h30 — 21h30