Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

26/01/2023 - 09/02/2023
14:00 - 18:00

Voeg toe aan je agenda ↓

Tant Pis

‘Blue Monday is voorbij. Tijd om vooruit te kijken naar de artistieke transformaties van de Carré, de tentoonstellingsruimte van LUCA School of Arts, campus Sint-Lucas, Gent, in de komende maanden. Dany Deprez bijt de spits af. Ik ken hem vooral als filmregisseur en collega. Direct, genereus en groothartig. Een jaar geleden gaven we samen atelier ‘Mixed Media’ aan LUCA School of Arts. Met zijn rake opmerkingen en bemoedigende woorden zag ik hoe hij voor studenten een vaderfiguur was. ‘Jonge bloedjes’, zo noemde hij ze. Hij had al het stadium van ‘ancien’ bereikt met de wijsheid die daarbij hoort. Zelf waagde ik net m’n eerste stappen in het onderwijs. Samen trokken we iedere week op gang met ‘input’: David Hammons, Bruce Nauman, Anna Imhof, Amos Vogel, Chantal Akerman, Alain Resnais, John Baldessari. Op vroege maandagochtenden stonden we stil bij deze grootheden en hun ‘oeuvres’, zoals dat heet. Wist ik veel dat hij de voorbije decennia zelf ook trefzeker de wereld verbeeldde in tekeningen, collages en subtiele ingrepen. Op een boogscheut van m’n woonplaats in Gent. Dany Deprez als beeldend kunstenaar bleef al die jaren onterecht onderbelicht. Hoog tijd dus om een licht te werpen op enkele weluitgekozen werken. ‘Als de toeschouwer voelt dat er achter de beelden en geluiden die ik toon een hele wereld schuilt, dan beschouw ik mijn werk als geslaagd.” (Sofie Crabbé)

***

Vernissage: donderdag 26 januari 18-22u.
Finissage: donderdag 9 februari 18-22u.
Maandag-vrijdag 14-18u.

LUCA School of Arts, campus Sint-Lucas, Alexianenplein 2, Gent

***

Affiche: Randoald Sabbe
Beeld: Dany Deprez, Edith (still), projectie twee dia’s (found footage) met geluid, 1997