Visie

De vierjarige academische opleiding Beeldende kunsten op de campus Sint-Lucas Gent wordt gekenschetst door het samengaan van kunst- en ontwerppraktijken uit verschillende disciplines. De nadruk ligt op je auteurschap en persoonlijk engagement. Centraal in de opleiding staat het fundamentele onderzoek naar het beeld en naar de beeldende praktijk. Dit artistieke onderzoek wordt getoetst aan academische maatstaven eigen aan de kunsten, en gestut door een sterk aandeel theorie in het curriculum. Tijdens je studie weet je je gesteund door sterk betrokken docenten: actieve kunstenaars, ontwerpers en theoretici, allen experten in hun vakgebied. Een cultuur van grote openheid maakt van de opleiding een vrijplaats waar je jezelf kunt realiseren.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld. NULNULTWEE is een ruime, multifunctionele toonplek aan de binnentuin van de Residentie (lokaal D 002). Tijdens de lesweken is daar bijna elke donderdagavond nieuw werk van studenten te zien, onder de noemer S.H.O.T.s (‘Shit Happens on Thursdays’).

Het kleine lokaal aan de ingang van het Hoofdgebouw (Alexianenplein 2) is de toonplek PORTIER, gerund door masterstudenten. Iets verder in het gebouw bevindt zich de Carré (lokaal C 02). Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Tot slot is er de Beeldentuin met de Sokkel, een klein, overdekt openluchtplatform voor studenten.

07/12/2017
19:00 - 21:30

Voeg toe aan je agenda ↓

Tot in de stad #2 reflectie-avond

Een reflectie -avond van de onderzoeksgroep Art, space & context rond ‘stad en scenografie’ (Luca school of arts Gent) met presentaties door Roel Kerkhofs, Tina Ameel & Eva Moulaert en Sarah Kesenne

Roel Kerkhofs, Tina Ameel & Eva Moulaert Musee Museum:
Het project Musee Museum onderzocht de mogelijkheid van een denkbeeldig museum in een populaire wijk van Brussel, waar de huizen worden opgenomen als de archiefkelders van het denkbeeldig museum en de inwoners worden genoteerd als archivisten, met referenties aan André Malraux ‘s ” Musée Imaginaire” en uitspraken van kunstenaar Alighieri e Boetti. Hoe kan een boek over een openbaar plein een museale ervaring geven?

Sarah Kesenne over ‘The Klau Mich show’ (2012) van Dora Garcia
The Klau mich show was een wekelijkse live tv- talk show van kunstenares Dora Garcia die doorging tijdens de 100 dagen van de internationale kunstmanifestatie Documenta (13) 2012, in het ‘Ständehaus’ in Kassel, onder de noemer ’Radicalism in society meets experiment on tv’. Toeschouwers en deelnemers werden binnen deze ‘multistaging’ betrokken binnen een steeds uitbreidende en ontregelende discussie, als een vorm van narratieve inmenging.

TOT IN DE STAD is een samenwerking tussen Stadsatelier Kunstencentrum Vooruit, Onderzoeksgroep Art, Space & Context – LUCA, Atelier Autonome Vormgeving – KASK, De Koer en PILOOT (Pilootproject Tondelier) – public art programme

TOT IN DE STAD richt de blik op de artistieke praktijken van kunstenaars die hun werkgebied in de stad Gent hebben; artistieke praktijken die ingrijpen in en/of vertrekken vanuit het sociale weefsel van een wijk of stad. Er wordt work in progress getoond, waarna we telkens ruimte laten voor discours rond en over het artistieke werk. Dat neemt de vorm aan van een gesprek, debat, lezing,… Elke editie vindt plaats op locatie bij een van de partners.

Art, space & context is een onderzoeksgroep op de campus Sint-Lucas Beeldende kunst Gent, Luca school of arts.
De onderzoeksgroep gaat in op een brede reeks vragen over kunst en de wereld waarin ze bestaat, en dit op basis van 20ste- en 21ste-eeuwse artistieke en kunstkritische praktijken en concepten zoals participatie, het monument, autonomie, het publieke, situationele esthetiek, samenwerking, het podium, de gemeenschap, cureren, auteurschap, ruimtelijkheid en herinnering.

http://www.lucaartspaceandcontext.be/
http://www.luca-arts.be/art-space-context