Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

07/12/2017
19:00 - 21:30

Voeg toe aan je agenda ↓

Tot in de stad #2 reflectie-avond

Een reflectie -avond van de onderzoeksgroep Art, space & context rond ‘stad en scenografie’ (Luca school of arts Gent) met presentaties door Roel Kerkhofs, Tina Ameel & Eva Moulaert en Sarah Kesenne

Roel Kerkhofs, Tina Ameel & Eva Moulaert Musee Museum:
Het project Musee Museum onderzocht de mogelijkheid van een denkbeeldig museum in een populaire wijk van Brussel, waar de huizen worden opgenomen als de archiefkelders van het denkbeeldig museum en de inwoners worden genoteerd als archivisten, met referenties aan André Malraux ‘s ” Musée Imaginaire” en uitspraken van kunstenaar Alighieri e Boetti. Hoe kan een boek over een openbaar plein een museale ervaring geven?

Sarah Kesenne over ‘The Klau Mich show’ (2012) van Dora Garcia
The Klau mich show was een wekelijkse live tv- talk show van kunstenares Dora Garcia die doorging tijdens de 100 dagen van de internationale kunstmanifestatie Documenta (13) 2012, in het ‘Ständehaus’ in Kassel, onder de noemer ’Radicalism in society meets experiment on tv’. Toeschouwers en deelnemers werden binnen deze ‘multistaging’ betrokken binnen een steeds uitbreidende en ontregelende discussie, als een vorm van narratieve inmenging.

TOT IN DE STAD is een samenwerking tussen Stadsatelier Kunstencentrum Vooruit, Onderzoeksgroep Art, Space & Context – LUCA, Atelier Autonome Vormgeving – KASK, De Koer en PILOOT (Pilootproject Tondelier) – public art programme

TOT IN DE STAD richt de blik op de artistieke praktijken van kunstenaars die hun werkgebied in de stad Gent hebben; artistieke praktijken die ingrijpen in en/of vertrekken vanuit het sociale weefsel van een wijk of stad. Er wordt work in progress getoond, waarna we telkens ruimte laten voor discours rond en over het artistieke werk. Dat neemt de vorm aan van een gesprek, debat, lezing,… Elke editie vindt plaats op locatie bij een van de partners.

Art, space & context is een onderzoeksgroep op de campus Sint-Lucas Beeldende kunst Gent, Luca school of arts.
De onderzoeksgroep gaat in op een brede reeks vragen over kunst en de wereld waarin ze bestaat, en dit op basis van 20ste- en 21ste-eeuwse artistieke en kunstkritische praktijken en concepten zoals participatie, het monument, autonomie, het publieke, situationele esthetiek, samenwerking, het podium, de gemeenschap, cureren, auteurschap, ruimtelijkheid en herinnering.

http://www.lucaartspaceandcontext.be/
http://www.luca-arts.be/art-space-context