Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

24/10/2017
14:00 - 15:00

Voeg toe aan je agenda ↓

Woorden worden werken

Deze book launch van Tom Van Imschoot kadert in het event LUCA Showcase.

Schrijven is kijken in een spiegel van woorden. Eerst bots je op het vanzelfsprekende, de vraag of woorden verschil kunnen maken. Spreken beelden niet voor zich? Daarna kom je bij zinnen en tekent zich een textuur af in je reflectie, het motief van een verscherpte intuïtie, voorbij het vanzelfsprekende, waar een andere taal begint. Wie schrijft, staat stil, maar in die stilte groeit de verbeelding van een eigen stem. Schrijven is articuleren wat onbestemd is, een vorm zoeken om alles wat niet ter sprake komt in de praktijk te verbinden.

Dit boek brengt stemmen samen die vertellen hoe schrijven ertoe doet in de blijvende ontwikkeling van hun praktijk als kunstenaar, criticus, essayist, docent, … Het toont vormen van schrijven naar levend model. Samen bieden ze geen sluitend discours, wel het begin van een gesprek. Ze nodigen uit om verbanden te leggen tussen kunst en kritiek, ontwerp en vertaling, actie en reflectie, beeld en confrontatie, stelling en twijfel, stilte en echo, feit en interpretatie, kijken en navertellen, luisteren en leren, verlangen en sprakeloosheid. Ze vragen om een lezen dat ook zelf weer tot schrijven stemt, om weerwoorden.

Moet iedereen dan schrijver worden? Welnee. De essays in dit boek herleiden schrijven niet tot een identitaire logica, een opgelegd format waaraan elkeen dient te beantwoorden. Ze belichamen net een poging om schrijven terug op een traditie van vrij spreken en denken te enten, een logica van emancipatie en veelvormig experiment. Schrijven, niet als iets om voor weg te vluchten, maar als een performatieve daad die praktijken een vlucht doet nemen, buiten het bekende, onderweg naar een verbeelde taal. Want talen zijn meervoudig. En schrijven doet hen in de spiegel kijken. Je ziet het zo gebeuren: woorden worden werken

Met o.a. Wim Cuyvers, Sarah Posman, Philip Van Isacker, Koen Sels, Bart Lodewijks, Jeroen Laureyns, Isolde Vanhee, Christophe Van Gerrewey, Myriam Van Imschoot, Daniël Rovers, Arjen Mulder, Bart Van der Straeten en Tom Van Imschoot (red.).