Visie

De opleiding Beeldende Kunsten aan campus Sint-Lucas Gent is een gemeenschap van kunstenaars en ontwerpers, theoretici, studenten, docenten en omkaderend personeel die elkaar vinden in de beoefening, beschouwing en ontwikkeling van kunst en ontwerp. Het is een genereuze plek voor artistieke ontmoetingen met continue uitwisseling, overdracht en studie vanuit gedeelde artistieke interesses, eigen fascinaties en maatschappelijk engagementen. In een open en genuanceerd gesprek worden verleden, heden en toekomst op elkaar betrokken om werk te maken, ideeën over te dragen en standpunten in te nemen, telkens vanuit de ambitie om de voortgang en de voorlopige uitkomsten van dit open gesprek met het brede artistieke en maatschappelijke werkveld te delen.

Beeldende kunsten, campus Sint-Lucas Gent

  • focust op de relatie tussen kunst en ontwerp, hun raakvlakken, frictie en wederzijdse versterking;
  • het auteurschap van de student, vertrekkend vanuit diens persoonlijk engagement en experiment
  • haalt haar krachtige onderwijsomgeving uit een breed aanbod aan disciplines binnen kunst en ontwerp;
  • richt zich op het fundamentele onderzoek naar beeldtaal en naar de artistieke/ontwerpmatige beeldende praktijk;
  • is een academische kunstopleiding van hoog niveau, onderzoeksgericht van bij de start, met academische maatstaven eigen aan artistieke, onderzoekende praktijken;
  • richt zich op een sterke participatiecultuur en betrekt docenten, studenten, stakeholder, … bij haar onderwijsbeleid en -organisatie.

Onderzoek

De opleiding Beeldende kunsten wordt geflankeerd door de onderzoekseenheid Image. Deze onderzoekseenheid is een verzamelplaats voor onderzoek in en over de kunsten waarbij het statuur en de creatie van het beeld centraal staan. Beelden nemen een bijzondere plaats in binnen onze hedendaagse cultuur. Ze zijn alomtegenwoordig en hun impact op de manier waarop we de wereld kennen en vormgeven is nauwelijks te onderschatten.

De kunsten zijn altijd al gericht geweest op het maken, functioneren en begrijpen van beelden, maar het gemak waarmee beelden vandaag verspreid en gereproduceerd kunnen worden, heeft ook binnen de hedendaagse kunst en de ontwerppraktijk voor een herwaardering van en andere omgang met het beeld gezorgd.

Het onderzoek waarover binnen de onderzoekseenheid gaat voorbij aan een louter talig discours en wordt gevoed vanuit verschillende invalshoeken, media en disciplines. Daarbij is er zowel plaats voor theoretisch als praktijkgebaseerd onderzoek dat een draagvlak vindt in de onderwijspraktijk binnen het hoger kunstonderwijs.

Hoofd onderzoekseenheid Image: dr. Tom Van Imschoot

De onderzoekseenheid Image verenigt vijf onderzoeksgroepen: ↴

Onderwijs

Op de campus Sint-Lucas Gent worden in de bacheloropleiding negen specialisaties aangeboden: Grafisch ontwerp (afstudeerrichting Grafisch ontwerp), Illustratie, Grafiek & Tekenkunst, Schilderkunst, Mixed Media, Sculptuur, Glas & Keramiek (afstudeerrichting Vrije kunsten) en Textiel (afstudeerrichting Textielontwerp). In de masteropleiding valt het onderscheid weg; elke student werkt er een persoonlijk project uit (de afstudeerrichtingen worden wel nog benoemd).


Contact

Toonplekken

De opleiding heeft op de campus meerdere vaste toonplekken waar voor kortere of langere duur door studenten, docenten of externen tentoongesteld wordt. Deze plekken worden tevens ingezet voor voorstellingen, lezingen, symposia en andere evenementen.

Aan de straatzijde van de Residentie (Alexianenplein 1) hangen de kaders aan de muren waarin affiches van eigen makelij worden tentoongesteld.

In het hoofdgebouw (Alexianenplein 2) bevindt zich de Carré. Dit indrukwekkende koepellokaal biedt ruimte voor langlopende tentoonstellingen en projecten met en door externen, en voor lezingen en evenementen. Er zijn binnen enkele ateliers ook verschillende eigen initiatieven zoals de Mitte, de Muur en de Vitrine.

Art & Argument

www.lucaartandargument.be

This group carries out artistic and theoretical research of the interaction between word/writing and image, in particular in relation to the notions of conceptualisation and materialisation.

Art, Practices & Education

www.lucaartpracticesandeducation.be

Fundamental changes are taking place in today’s society. These changes feed concerns that education will be facing new challenges, such as globalisation, democratisation, commercialisation, digitalisation, and technologisation, to highlight a few terms commonly used to describe the changes society is now facing. The key question of this research group is to focus on the actual relation between of art education and these changes in society, and to focus on this relation in the future. In other words, what kinds of education will become possible or impossible? And what does this meanfor art education? How can art education play an inspiring role in the search for answers to the changes our society is facing?

Matter & Image

www.lucamatterandimage.be

De onderzoeksgroep benadert de relatie tussen materie en beeld zowel vanuit artistiek of ontwerpend onderzoek in de kunsten als vanuit theoretisch, filosofisch, cultuur- en kunsthistorisch, sociologisch, antropologisch, ecologisch en materiaal-technisch onderzoek en reflectie. Het onderzoeksdomein wordt breed opgevat, gaande van een focus op de realiteit van materialen die tot een beeld leiden, tot conceptuele en filosofische denkpistes, en dit voor zowel autonome beeldende kunst als meer toegepaste kunst en design.

Art, Space & Context

www.lucaartspaceandcontext.be

This group carries out artistic and theoretical research of the interaction between word/writing and image, in particular in relation to the notions of conceptualisation and materialisation.

Grafische Cel

www.grafischecel.be

De Grafische Cel is een platform voor onderzoek van de academische opleiding Grafisch Ontwerp, Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent. Het steunt op de kracht van het collectief en vertrekt vanuit de stelling dat het ontwerpen een artistiek onderzoek op zich is.

Grafiek & Tekenkunst

www.lucagrafiekentekenkunstgent.be

Grafiek en tekenen zijn als grafische kunstdisciplines onlos­makelijk met elkaar verbonden. Zowel de directe notitie, het drukgrafische beeld als de tekening worden in de opleiding als autonome uitdrukkingsvormen benaderd. In het atelier verwerf je verschillende tekenkundige en druktechnische vaardigheden. Je verkent daarbij permanent de grenzen van het medium door de relatie tussen kijken, denken en voelen zichtbaar te maken. Langzaam ontwikkel je een persoonlijke beeldtaal. Je krijgt de kans om je te bekwamen in technieken zoals etsen, lithografie, offset en hoogdruk.

Grafisch ontwerp

www.grafischontwerpgent.be

Dit atelier is er voor studenten die gefascineerd zijn door beeldcultuur, het geschreven woord en communicatie in al zijn facetten. We leggen ons toe op de ontwikkeling van het talent van kritisch ingestelde studenten die hun omgeving op een eigenzinnige manier waarnemen. Het doel is zelfstandige ontwerpers opleiden die de komende jaren een actieve rol gaan spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk.

Illustratie

www.lucaillustratiegent.be

In het atelier Illustratie zijn woord en beeld elementair. De be­grippen ‘illustreren’ en ‘verbeelden’ worden er dan ook grondig onderzocht. Experimenteren, grenzen aftasten én verleggen zijn daarbij een must. Je krijgt inzicht in het communicatieve of verhalende aspect van het beeld, vaak in combinatie met woord en muziek, en je maakt kennis met typografie, grafische technieken en gespecialiseerde computerprogramma’s.

Mixed Media

www.lucamixedmediagent.be

In het atelier Mixed Media krijg je de ruimte om een artistieke praktijk te ontwikkelen in het domein van foto, film/video (zowel analoog als digitaal), audio, performance en beeldende installaties... We vertrekken hierbij niet vanuit een specifieke discipline maar vanuit een attitude tegenover kunst in al zijn mogelijke vormen.

Schilderkunst

www.lucaschilderkunstgent.be

Ondanks haar lange traditie blijft de schilderkunst zichzelf steeds opnieuw uitvinden. In het atelier Schilderkunst liggen het onderzoekend tekenen en schilderen, met een bijzondere aandacht voor de waarneming, aan de basis van een persoon­lijke picturale ontwikkeling. Vanuit het bewust kijken leer je beeldend denken en handelen. In het atelier ontwikkel je een eigen visie op het tweedimensionale vlak en een bijzondere picturale vertaling van je kijk op de werkelijkheid. Het verken­nen van andere media kan je helpen je visie op schilderkunst scherper te stellen.

Sculptuur, Glas & Keramiek

www.lucakeramiekenglaskunstgent.be

Het atelier Sculptuur, Glas en Keramiek is een voor België unieke cluster. Het tastbare en materiële beeld in de ruimte staat centraal. De nadruk ligt niet op functionaliteit of technologie maar op verbeelding, ambachtelijkheid en het conceptuele.

Textiel

www.lucatextielgent.be

Textiel kent een lange geschiedenis en heeft vele verschijningsvormen. In onze wijze van kleden en het inrichten van onze leefomgeving communiceren wij wie we zijn. Cultuur, tijd en sociale processen spelen hierin een rol, waardoor textiel functioneert als drager van culturele waarden, ideeën en betekenissen. In het textielatelier werk je met deze boeiende veelzijdigheid. Het atelier benadert textiel vanuit een breed perspectief en geeft plaats aan de kruisbestuiving tussen kunst en design en ruimte voor een vrije benadering. We bieden een onderzoeksomgeving met een constante dialoog over de taal van textiel en zijn mogelijkheden. Het artistiek beeldende en het ontwerpen staan centraal.

Master

www.lucamastergent.be

The programme of the master’s course at LUCA, campus Sint-Lucas Ghent, has an idiosyncratic approach. It reflects the artistic practice of a contemporary artist or designer. On the one hand you specialise in your own artistic discipline and on the other you become familiar with a broad interdisciplinary spectrum in the artistic practices of fellow students and artists and designers who are just starting out. You alternate your concentrated studio practice with face-to-face confrontations between your work and artistic actions and an audience.

geen evenementen

archief

2023

26/10 - 02/11
10:00 - 18:00

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016